Innkalling til ordinært årsmøte i Bergen Modellflyklubb

Det kalles her inn til ordinært årsmøte i Bergen Modellflyklubb. Årsmøtet er klubbens øverste organ, og medlemmer har her mulighet til å påvirke klubbens drift gjennom å legge frem forslag for årsmøtet.

Tirsdag 6. Februar kl. 19:00
Brann stadion – Lokalene til Vestland Idrettsråd – Kniksens plass 3

Foreløpig agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent
4. Velge 2 referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen
5. Behandle årsmeldingen for 2023
6. Behandle årsregnskapet for 2023
7. Behandle innkomne forslag.
8. Vedta budsjett for 2024 og fastsette kontingenten for 2025
9. Valg av 3 styremedlemmer (nestleder og to styremedlemmer) for 2 år
10. Valg av revisorer for 2024
11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
12. Valg av valgkomité
Kun medlemmer som har betalt kontingenten for 2023 er stemmeberettiget.
Medlemmer av klubben kan fremme saker for årsmøtet. Frist for innmelding av saker er senest 14 dager før møtet. Saksforslag sendes på epost til styret@bmfk.no


Publisert

i

av

Stikkord: