Vi arrangerer kurs for alle som ikke har A-bevis.

Har du A-bevis?
Bergen Modellflyklubb er tilsluttet Norges Luftsportsforbund (NLF) og all modellfly/drone-aktivitet skal foregå i henhold til NLF Modellflys sikkerhetssystem (godkjent av Luftfartstilsynet). Et krav i sikkerhetssystemet, nedfelt i Modellflyhåndboka – er at klubbens medlemmer skal inneha kompetansebevis for den aktuelle flytypen som flys.

Vi arrangerer kurs
Bergen Modellflyklubb arrangerer nå teorikurs for modellflybevis klasse A, for alle medlemmer som ikke har dette. Kurset gjelder for alle kategorier, og som innehaver A-Beviset har du lov til å fly alle typer modeller (fly, helikopter og droner) opp til 12 kg. (Turbinmodeller har eget B-bevis) Kurset går over en kveld. Kurset er også åpent for medlemmer av Os Aeroklubb.

Oppflyging
For å få A-Beviset må man også gjennomføre en oppflyging. Vi har avtale om at oppflyging vil foregå på Os Aeroklubb – Modell sin stripe på Ulven. Oppflyging blir seinere på våren og dette avtales særskilt med våre instruktører.

For å fullføre oppflygingen til modellflybeviset, må man være medlem av Bergen Modellflyklubb eller Os Aeroklubb og ha betalt medlemsavgiften for 2024.

Kurset er gratis.

Det arrangeres to kurskvelder slik at flest mulig kan delta:

Tirsdag 13. Februar kl. 18:30 – Fana Arena
Onsdag 21. Februar kl. 19:00 – Brann Stadion

Påmelding her!

(Dersom du er påmeldt tidligere, har du fått e-post om dette, der vi ber vi deg om å gjøre det på nytt, slik at vi vet hvor mange som kommer på de to ulike datoene.)

Usikker på om du har A-Bevis?
Dette kan du enkelt sjekke ved å logge inn på Min Idrett, og sjekke under fanen”kompetanse” (helt til høyre)

Spørsmål kan rettes til styret@bmfk.no


Publisert

i

av

Stikkord: