Oppflyging for alle som har tatt A-bevis kurset!

Da har vi funnet en rekke datoer som vi håper passer for alle. Oppflyging finner sted på OAK sin modellflystripe på Ulven.

Alle som skal fly opp må stille med egen modell. Du må ha satt opp failsafe. Instruktørene vil kreve at du kan utføre rekkevidde-test, og preflight check.

Modellflyet/dronen må merkes med ditt operatørnummer, slik det ble beskrevet på kurset. Instruktørene vil legge vekt på at du demonstrerer sikker adferd, og følger sikketsinnstruksen iht modellflyhåndboken. Du vil få god briefing, slik at du kjenner til det lokale regelverk for OAK’s modellflyplass med tillatte flysoner mm.

Oppflygingsdatoer!
På følgende datoer vil det være instruktør tilgjengelig på OAK’s modellflystripe, fra kl. 18:00
Tirsdag 4. Juni (UTGÅR pga militærøvelse på Ulven)
Torsdag 6. Juni
Tirsdag 18. Juni
Tirsdag 25. Juni
Torsdag 27. Juni

Husk, instruktørene ser ikke etter neste verdensmester – men at du som flyr demonstrerer sikker og trygg adferd. Dette blir gøy!
Velkommen!

 


Publisert

i

av

Stikkord: