Dette er Bergen Modellflyklubb

Bergen Modellflyklubb (BMFK) er et idrettslag som ble stiftet 21. mai 2001, og er tilsluttet Norges Luftsportsforbund og Norges Idrettsforbund. Bergen Modellflyklubb har ca 130 medlemmer i alderen 10 til 80 år.

BMFK avholder månedlige medlemsmøter i lokalene til Hordaland Idrettskrets på Brann Stadion hver første tirsdag i måneden kl 1900 – 2200, fra september til mars. Innholdet på medlemsmøtene varierer, men vi forsøker å legge opp et program for hvert møte med et foredrag/kåseri om modellfly/helikopter, videofilm om modellfly, presentasjon av modeller under bygging eller lignende. Det viktigste er likevel å treffe andre medlemmer i vintersesongen, og det sosiale samværet.

Som medlem i Bergen Modellflyklubb får DU:

  • Tilgang til et bredt, faglig og positivt modellflymiljø med kompetanse på alle typer modellfly (motor, turbin, seil, helikopter, elektro)
  • Muligheten til å videreutvikle dine ferdigheter som modellflyger og delta/konkurrere på lokalt, krets og nasjonalt nivå.
  • 6 nummer av Norges eneste modellflyblad1, Modellfly Informasjon fra modellflyseksjonen i NLF
  • Du får forsikring som oppfyller kravene fra Luftfartstilsynet. Din ansvarsforsikring dekker alle modeller du måtte fly i rekreasjons, eller konkurransesammenheng.

Interessen blant medlemmene våre spenner over seilfly, elektrofly, motorfly, jetfly og helikopter. Vi flyr hele året, fra land og fra vann, sommer som vinter. Om vinteren blir det mest flyging i helgene på grunn av dagslyset. Seilflygere og helikopterpiloter er ikke så avhengig av en stor landingsstripe som motorflygere, og mange flyr derfor lokalt. Flyr du derimot elektrofly eller motorfly, er man avhengig av en flystripe og godt med luftrom.

Bergen Modellflyklubb er for tiden uten flystripe. Flytripen på Stend er stengt, arealet er leid bort til en privat aktør som skal lage bildemonterings anlegg, og området disponeres ikke lenger av Bergen Modellflyklubb. Styret jobber hard med å anlegge ny flyplass og informerer medlemmene fortløpende om status på denne prosessen.

Hvis du ønsker kontakt med BMFKs faglige koordinatorer, med ansvar for instrukser, opplæringsprogram, regelverk, treff og konkurranser, tar du kontakt med en eller flere i styret: styret@bmfk.no

Før du går i gang med flygingen anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med Modellflyhåndboken som er NLF og BMFK’s sikkerhetsstystem. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med denne.

BMFK arrangerer fra tid til annen lokale treff og stevner om våren og sommeren for å samle medlemmene, konkurrere, heve ferdighetsnivået og ha det gøy. Miljøet er avslappende, inkluderende og uhøytidelig. Velkommen til klubben vår !

Klubbens adresse er:

Bergen Modellflyklubb
Postboks 997
5808 BERGEN

e-post: styret@bmfk.no

Vennlig hilsen
Styret i Bergen Modellflyklubb