Styret

Klubbens styre velges av årsmøtet, som er klubbens høyeste organ. Sittende styre pr. i dag er:

Ben-Erik NessStyreleder928 13 772
Jan Thore LygrenStyremedlem415 11 755
Jarle HøviskelandStyremedlem928 57 542
Lars Aage OlsenStyremedlem913 80 505
Olav KallhovdKasserer/styremedl.906 45 574

Dersom du ønsker å ta kontakt med styret kan du sende en epost til styret@bmfk.no